Zum Inhalt springen

Rättigheter/integritetsskydd

Datum: Januari 2019

Välkommen till Eberspächers webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

I. Integritetsskydd

1. Information om behandlingen av data när du besöker vår webbplats
Vi behandlar personuppgifter som samlas in eller som anges under ditt besök på vår webbplats i enlighet med föreskrifterna om integritetsskydd.

Du kan normalt besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in om de av tekniska skäl är nödvändiga för användningen av vår webbplats eller när du använder vissa funktioner som erbjuds på vår webbplats, t.ex. kontaktformulär. De personuppgifter som samlas in används för att möjliggöra önskade funktioner.

När du besöker vår webbplats registrerar våra webbservrar automatiskt den IP-adress som du har tilldelats av din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor du besöker hos oss, eventuella nedladdningar, mängden hämtad data, sökbegrepp samt datum och klockslag för ditt besök. Dessa uppgifter är registrerade i tre månader. Vi använder uppgifterna för att identifiera och avhjälpa säkerhetsrisker eller felfunktioner. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6.1 f) i Allmänna dataskyddsförordningen, enligt vilken databehandling är tillåten för ändamål som rör berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att säkerställa webbplatsens funktioner och i tid upptäcka och förhindra cyberattacker.

Dina uppgifter registreras även av oss om du via vårt kontaktformulär eller på annat sätt tar kontakt med oss. Om inget annat har angetts i kontaktformuläret använder vi dessa uppgifter enbart för att hantera ditt ärende samt för teknisk administration. Obligatoriska uppgifter är markerade som sådana. Du blir eventuellt ombedd att lämna ytterligare personuppgifter. Dessa uppgifter är frivilliga och används endast av oss för att kunna behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med användning av kontaktformuläret är art. 6.1 b) i Allmänna dataskyddsförordningen och gäller om uppgifterna är nödvändiga för att inleda eller fullgöra ett avtal.   

2. Information om cookie-användning och användningsanalys
För att ständigt optimera webbplatsen och tillhandahålla innehåll anpassat efter era önskemål använder sig Eberspächer av s.k. cookies. Cookies är små textfiler som webbplatsen sparar på din hårddisk. De syftar huvudsakligen till att göra webbplatsen trevligare och mer användarvänlig samt att samla in formuläruppgifter (t.ex. inom ramen för kontaktformuläret). Andra cookies som vi använder oss av är avsedda för statistiska ändamål. Genom dessa får vi exempelvis veta vilket innehåll på vår webbplats som är särskilt relevant för våra användare och genom vilken typ av enheter de har besökts. På så sätt kan vi göra webbplatsen mer intressant för våra användare. Genom att få veta vilka webbläsare och enheter som har använts kan vi anpassa sidodesignen efter de vanligaste webbläsartyperna. Cookies skadar inte din dator, kan inte utföra några program och innehåller inga virus. Du kan när som helst radera eller blockera cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare. Det kan då hända att webbplatsen fungerar med vissa begränsningar.

Vi vill gärna påpeka att det på vissa sidor av vår webbplats även kan förekomma cookies som inte härstammar direkt från Eberspächer. När du besöker en sida med innehåll som härstammar från tredje part (t.ex. Youtube, issuu) kan även cookies från dessa parter placeras i din webbläsare. Eberspächer har inget inflytande över användningen av dessa cookies och kan inte påverka cookiens funktion, eftersom det endast är den som har placerat cookien från början som har åtkomst till den. Mer information hittar du på respektive tredje parts webbplats.

Rättslig grund för databearbetning som beskrivs i denna punkt 2 i samband med cookies och användningsanalys är artikel 6, punkt 1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen, baserat på vårt berättigade intresse av behovsanpassad utformning och kontinuerlig optimering av vår webbplats samt för marknadsföring av våra produkter.

Google Analytics
Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics som tillhandahålls för användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Liechtenstein av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”) och för övriga användare av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (”Google”). Google Analytics använder cookies med en giltighet på 38 månader, för att registrera dina åtkomstdata när du besöker vår webbplats. På uppdrag av oss sammanställs åtkomstdatan av Google till oidentifierbara användarprofiler och överförs till en Google-server i USA. Innan dess anonymiseras IP-adressen. Vi kan därmed inte fastställa vilken användarprofil som tillhör en viss användare. Utifrån de data som Google registrerar kan vi vare sig identifiera dig eller fastställa hur du använder vår webbplats. Skulle det i något undantagsfall överföras personuppgifter till USA omfattas Google dessutom av EU-US Privacy Shield. Google har därmed förbundit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna och den lokala dataskyddsnivån även inom ramen för databearbetning som äger rum i USA.

Google använder på uppdrag av oss informationen i dessa cookies för att analysera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med hur webbplatsen och internet används. Mer information om detta hittar du i Google Analytics integritetspolicy.

Du kan när som helst motsätta dig den webbanalys som genomförs av Google. För att göra detta har du fler möjligheter:

  • Du kan installera det insticksprogram för avaktivering som tillhandahålls av Google i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Chrome (denna variant fungerar inte på mobila enheter) genom att klicka på följande länk: Länk insticksprogram för webbläsare

Google Ads Conversion Tracking
Som Ads-kund använder vi dessutom Google Ads Conversion Tracking, en analystjänst från Google. Google Ads placerar en cookie på din dator (konverteringscookie), om du har hamnat på vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor hos oss och cookien inte har upphört att gälla, kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och hamnat på vår sida. Alla Ads-kunder får en egen cookie. Cookies kan alltså inte spåras via Ads-kunders webbplatser. Den information som har inhämtats med hjälp av en konverteringscookie används för att ta fram konverteringsstatistik till Ads-kunder som använder konverteringsspårning. Ads-kunder kan se det totala antalet användare som har klickat på deras annons och skickats vidare till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att spåra användaren personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du avvisa cookies genom att ändra en inställning i webbläsaren som avaktiverar automatisk placering av cookies. Du kan även avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen "googleadservices.com" blockeras. Mer detaljerad information om detta hittar du i Googles integritetspolicy.

Google Maps
På våra sidor använder vi Google Maps för att visa geografisk information på ett visuellt tilltalande sätt och göra det enklare för intresserade att hitta till en återförsäljare. Google Maps är en karttjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För att det Google-kartmaterial som används av oss ska kunna integreras och visas i din webbläsare måste din webbläsare vid hämtning av kontaktsidan ansluta till en Google-server, som kan befinna sig i USA. Google får på så sätt information att din enhets IP-adress har besökt kontaktsidan på vår webbplats. I de fall personuppgifter skulle överföras till USA omfattas Google av EU-US Privacy Shield.

Om du går till sökning av återförsäljare på vår webbplats under tiden som du är inloggad i din Google-profil kan Google koppla denna aktivitet till din Google-profil. Om du inte önskar koppling till din Google-Profil måste du logga ut från Google innan du går in på vår kontaktsida. Google sparar dina data och använder dem i marknadsföringssyfte, för marknadsanalyser och till personanpassad visning av Google Maps. Du kan motsätta dig denna datainsamling från Google. Mer information finns i Googles sekretesspolicy och Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth.

Google Ads
Vi använder remarketing-teknik från Google för att kontakta användare som redan har besökt och visat intresse för erbjudanden på våra webbplatser och onlinetjänster genom målriktad annonsering på sidor från Google och Googles partnernätverk. Annonserna fälls in genom att använda cookies. Med hjälp av textfilerna kan användarbeteendet vid besöket på webbplatsen analyseras och sedan användas för målriktade produktrekommendationer och intressebaserad annonsering.

Om du inte är intresserad av intressebaserad annonsering kan du avaktivera användningen av cookies från Google för dessa ändamål genom att gå till sidan https://www.google.de/settings/ads/onweb. Du kan även avaktivera användningen av cookies från tredje part genom att gå till Avaktiveringssida för nätverksannonsering NAI (engelska).

Observera att Google har egna sekretesspolicyer som är oberoende av våra riktlinjer. Vi råder inte över detta innehåll och kan inte ta något ansvar för dessa riktlinjer eller förfaranden. Mer detaljerad information om detta hittar du i Googles integritetspolicy.

Information om använda cookies
Information om avaktivering av enskilda cookies hittar du i förekommande fall i detta rättsliga meddelande/dataskydd.

3. Medgivande och era rättigheter när det gäller dataskydd
Alla personuppgifter som du lämnar på Eberspächers webbplatser används utan ditt särskilda medgivande endast i det syfte som du har angett (t.ex. att utarbeta erbjudanden) samt för teknisk administration. Vid respektive inmatning får du information om vad uppgifterna ska användas till och du blir eventuellt också ombedd att lämna ditt medgivande till vidare användning. Den rättsliga grunden för databehandling i dessa fall är medgivande enligt art. 6.1 a) i Allmänna dataskyddsförordningen. Ditt medgivande är alltid frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka det för all framtid.

Även om du har lämnat ditt medgivande kan du dessutom när som helst neka till användningen av dina personuppgifter för marknadsföring eller marknadsundersökningar eller kräva information om de lagrade uppgifterna. Du har alltid möjlighet att korrigera, spärra eller radera personuppgifter som lagras av oss. Vänd dig i så fall med ett brev eller e-postmeddelande till den adress som står på sidan Om oss. Observera att data inte kan raderas som behövs för behandling av ett pågående ärende eller för genomförande av våra rättigheter och anspråk. Detta gäller också för data som vi enligt lag är skyldiga att lagra. Sådana data spärras sedan.

I de fall som den tjänsteleverantör som nämns i denna information behandlar data utanför Europeiska unionen ser vi till att tjänsteleverantören avtalsenligt eller på annat sätt garanterar en dataskyddsnivå som är likvärdig med den i Europeiska unionen. Du kan få en kopia av denna garanti om du kontaktar oss på den adress som står på sidan Om oss.

Du har också rätt att begära en elektronisk kopia från oss med den data som vi behandlar inom ramen för ett avtal eller utifrån ert medgivande (så kallad rätt till dataportabilitet).

4. Ändringar i integritetspolicyn
Eberspächer förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin integritetspolicy utan föregående meddelande. Därför rekommenderar vi att du läser igenom den regelbundet för att ta del av eventuella ändringar.

5. Kontakt vid frågor om dataskydd
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på SE-TR-GDPR[at]eberspaecher.com för att begära information samt lämna förslag eller klagomål. Vi tar hand om ditt ärende omgående. Du har också rätt att vända dig till en dataskyddsmyndighet och där lämna in klagomål.

Upphovsrätt

© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland − gäller alla sidor på denna webbplats.

II. Rättsligt meddelande om webbplatsens innehåll

1. Alla rättigheter förbehålles
Texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor liksom deras placering på Eberspächers webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra lagar om äganderätt. Innehållet på dessa webbplatser får normalt inte kopieras, förmedlas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiella syften utan Eberspächers medgivande. På vissa Eberspächer-webbplatser finns också bilder som lyder under tredje parts upphovsrätt.

Pressbilder får endast användas för redaktionella ändamål inom ramen för den journalistiska rapporteringen om Eberspächer-koncernen och som källa ska i så fall "Eberspächer" anges. Utskrift och publicering är avgiftsfri. Vi ber dig emellertid att skicka oss ett exemplar när det gäller tryckta medier samt att informera i förväg om publicering i elektroniska medier (internet). För all annan kommersiell användning av bilderna är du skyldig att inhämta ett skriftligt tillstånd från Eberspächer.

2. Garanti kan inte lämnas
Webbplatserna har utformats med största möjliga noggrannhet. Eberspächer kan trots detta inte lämna någon garanti för att den information som presenteras är korrekt och utan brister. Informationen på webbplatserna utgör inte heller någon uttrycklig och/eller underförstådd garanti.

3. Inget tillstånd
Eberspächer vill presentera sig med en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi av denna webbplats. De immateriella tillgångar den innehåller, t.ex. patent, varumärken och upphovsrätter, är skyddade. Inget tillstånd ges för användning av Eberspächers eller tredje parts immateriella tillgångar.

4. Länkar
Eberspächer tar inte ansvar för webbplatsinnehåll som tillhör andra företag eller tredje parter som nås via länkar från våra webbplatser. Eberspächer förklarar därför uttryckligen att Eberspächer inte har något inflytande på innehåll i länkade sidor. För skador som uppstår vid användning av webbplatser från tredje part ansvarar uteslutande webbplatsens ägare. Vid internetsidor från anknutna företag ansvarar det anknutna företaget för innehållet. Skulle du vid ett konkret erbjudande som länkas från vår webbplats fastställa olagligt innehåll ber vi dig att informera oss om detta och vi kommer omgående att avaktivera länken. Använd i så fall de kontaktuppgifter som finns under Om oss.

5. Produkter och priser
Uppgifter på webbplatserna om produkters och tjänsters omfattning, utseende, pris, mått och vikt överensstämmer med den information som finns tillgänglig vid publikationen och bygger på förhållandena på den tyska marknaden. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att göra ändringar. De angivna priserna gäller för våra återförsäljare som icke-bindande prisrekommendationer. Kontakta därför din återförsäljare för att kontrollera aktuella försäljningspriser.

6. Nationella versioner
Webbens internationella spridning innebär att dessa sidor kan hänvisa till produkter och tjänster som inte finns, ännu inte finns eller finns tillgängliga under annat namn eller i en annan version i länder utanför Tyskland. Titta om det finns en representant i ditt land och vänd dig vid behov direkt dit.