Zum Inhalt springen

Aufgrund von Wartungsarbeiten ist unsere Website am 25. und 26.09.2021 zeitweise nicht erreichbar. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten.


Due to maintenance our website will be temporarily unavailable on September 25th and 26th, 2021. We apologize for the inconvenience.

Montering hos en av våra partners

Så här genomförs en montering av en parkeringsvärmare:


1. Installatören använder en modellspecifik monteringsanvisning för just din bil.   


2. Avgasljuddämparen monteras på en fästplåt.


3. Värmaren placeras med en anpassad monteringskonsol.


4. Vattenslangarna dras och fixeras.


5. Värmarens bränsleledning ansluts till bilens bränsletank.


6. Inkoppling av el, klimatanläggning samt installation av önskad kontrollenhet.


7. Parkeringsvärmaren är nu på plats och redo att användas.